Thái Nguyên: Hơn 56 nghìn tỷ đồng cho phát triển đô thị thành phố Sông Công đến năm 2025

Mới đây, UBND thành phố Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025. Theo đó, hơn 56 nghìn tỷ đồng sẽ được đầu tư.

Tuy nhiên, vì một số lý do, ngày 31/12/2020, Chương trình phát triển đô thị thành phố Sông Công đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 mới được phê duyệt. Mục tiêu “phấn đấu thành phố Sông Công được công nhận là đô thị loại II vào cuối năm 2020” được đính chính tại Văn bản số 242/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 thành “phấn đấu thành phố Sông Công được công nhận là đô thị loại II vào cuối năm 2021”.Nằm ở phía Nam tỉnh Thái Nguyên, thành phố Sông Công có những lợi thế để trở thành trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá, xã hội. Trên thực tế, địa phương này đã và đang khẳng định vai trò không thể thiếu của mình trong sự phát triển chung của tỉnh. Theo đó, chỉ sau 1 năm được công nhận là thành phố, ngày 02/8/2016, Tỉnh uỷ Thái Nguyên đã ra Nghị quyết 04-NQ/TU về việc định hướng Sông Công trở thành đô thị loại II vào năm 2020.

Nhằm xác định những nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển đô thị thành phố Sông Công đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khó XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Sông Công khóa IX… mới đây, UBND thành phố Sông Công đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025.

Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công đã làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC để nghe đơn vị báo cáo phương án nghiên cứu đầu tư vào địa bàn.

Theo đánh giá của UBND thành phố Sông Công: Hiện nay, thành phố là đô thị loại III, các tiêu chí nâng cấp thành phố Sông Công trở thành đô thị loại II theo quy định tại Nghị quyết 1210/2016/NQ-UBTVQH 13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII về phân loại đô thị đều đạt. Tuy nhiên, thành phố Sông Công vẫn còn 10/59 tiêu chuẩn đạt điểm ở ngưỡng tiêu chuẩn trung bình, 2/59 tiêu chuẩn đạt ngưỡng tối thiểu và 5/59 tiêu chuẩn chưa đạt gồm: Cơ sở giáo dục đào tạo cấp đô thị, diện tích sàn nhà ở bình quân, mật độ đường giao thông, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý và nhà tang lễ.

Để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao mức độ đạt của các tiêu chí (tiêu chí về quy mô dân số còn đạt ở mức độ thấp, hoàn thiện tiêu chí trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị) thành phố Sông Công xác định cần phải tập trung cao trong công tác hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật; phát triển, mở rộng không gian đô thị, từ đó thu hút lao động từ bên ngoài nhằm tăng dân số cơ học.

Theo kế hoạch thực hiện chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025, đến năm 2025, thành phố Sông Công sẽ cần số vốn đầu tư phát triển đô thị lên đến 56.191,028 tỷ đồng. Trong đó: Nguồn vốn ngân sách là 1.338,108 tỷ đồng, số còn lại là nguồn vốn ngoài ngân sách. Riêng năm 2021, thành phố Sông Công xác định nhu cầu vốn là 226,237 tỷ đồng.

Theo đó, thành phố Sông Công ưu tiên ngân sách Nhà nước để đầu tư hạ tầng đô thị, đề xuất điều chỉnh các nguồn vốn đã được bố trí theo kế hoạch đầu tư công trung hạn, dài hạn để tập trung, ưu tiên đầu tư cho phát triển hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, các tiêu chí còn yếu, thiếu, từ đó tạo tiền đề phát triển đô thị nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Nguồn: Báo Thái Nguyên

Leave a Reply

TẢI NGAY TRỌN BỘ THÔNG TIN DỰ ÁN

close-link